O nama

O nama

Projektom VRATA SPAČVANSKOG BAZENA – Izgradnja i opremanje Bioekološko – edukacijskog centra „Virovi“ provest će se posjetiteljska valorizacija odredišta prirodne baštine Lože i Virovi, u Vukovarsko – srijemskoj županiji na području Grada Otoka, te će se stvoriti preduvjeti za njihov održiv razvoj što će u konačnici doprinijeti unapređenju društveno – gospodarskog razvoja u istočnoj Slavoniji.

Područje provedbe projekta s indeksom razvijenosti od 61,09% spada u drugu skupinu jedinica lokalne samouprave i suočava se s ozbiljnim gospodarskim i demografskim problemima. To pokazuju statistički podatci prema kojima se broj zaposlenih kontinuirano smanjuje od 2012. godine,  a smanjuje se i broj poduzeća i obrta, osobito onih koji se bave proizvodnjomhrane i poljoprivedom. Negativni trendovi na području demografije najočitije se ogledaju u činjenici da je 2004. godini posljednji put zabilježen pozitivan prirodni prirast na što se nadovezuju porast prosječne starosti stanovništva.

S druge strane, na području Grada Otoka nalazi se jedinstvena prirodna baština koja je trenutno posjetiteljski i gospodarski u potpunosti nevalorizirana, a koja predstavlja značajan potencijal održivog gospodarskog korištenja.

Kako bi zaustavilo navedena negativna kretanja Grad Otok želi iskoristiti svoje razvojne potencijale među kojima se ističu prirodna baština, turizam, poljoprivreda, šumarstvo te lov i ribolov.

Realizacijom ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu i sadržaje na područjima posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ i na području ekološke mreže Natura 2000 „Virovi“ koje će biti ostvareno kroz ovaj projekt stvorit će se preduvjeti gospodarske valorizacije prirodne baštine.

Provedba predmetnog projekta uključuje:

–          analizu sektora eko turizma i osmišljavanje dugoročne strategije poslovnog razvoja odredišta prirodne baštine

–          uspostavu posjetiteljske infrastrukture (priprema projektne dokumentacije, gradnja centra za posjetitelje, opremanje multimedijalnog posjetiteljskog prostora, putokazi s AR tehnologijom, info ploča, igrališta)

–          ostvarivanje smeštajnih i ugostiteljskih kapaciteta u Centru

–          organizaciju posjetiteljskih sadržaja (nabava plovila za prijevoz posjetitelja, uspostava vodenih i biciklističkih ruta s pripadajućom opremom, nabavu opreme za istraživanje prirode)

–          promociju odredišta

 

Kroz osmišljavanje projektnih aktivnosti uzete su u obzir potrebe svih relevantnih ciljnih skupina te su osmišljeni posjetiteljski i edukativni sadržaji takvog karaktera da se po potrebi mogu prilagoditi svakoj ciljanoj skupini među kojima su školska i predškolska populacija, studenti i znanstvenici, organizirane turističke grupe, grupe u potrazi za team building aktivnostima, obitelji s djecom kao individualni posjetitelji, društva i udruge koje djeluju na području odgoja mladih i zaštite okoliša, rekreativci i drugi zaljubljenici u prirodu i aktivan odmor.

Navedenim ulaganjem ovo će se područje profilirati kao vrhunska destinacija eko turizma koje je jedno od najbrže rastućih niša turističkog tržišta što dokazuje i kontinuiran porast broja posjetitelja u različitim parkovima prirode uključujući nedaleki Kopački rit (u 2016. godini zabilježeno je povećanje posjeta od gotovo 30%). Popularnost eko turizma osim povećanja broja posjetitelja prati i povećanje prosječne potrošnje što doprinosi opravdanosti ulaganja u realizaciju ovog projekta.

Očekivane koristi od projekta su višestruke: od doprinosa gospodarskom razvitku i demografskoj obnovi, preko osvještavanja lokalne i šire zajednice o pitanjima zaštite okoliša i prirode kroz edukativne programe sve do stavljanja u funkciju do tada neiskorištenih turističkih potencijala. Njime se otvaraju ne samo radna mjesta na području provedbe projekta nego i radna mjesta koja će nastati kao odgovor na povećanu potražnju različitih roba i usluga koje će generati posjetitelji. To se u prvom redu odnosi na poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane i pića s naglaskom na autohtone proizvode koji su neizostavni dio svake turističke ponude. Nova radna mjesta znače i nove poduzetničke inicijative te financijsku sigurnost za stanovnike što može doprinijeti zaustavljanju negativnih demografskih trendova. Osim toga, lokalno stanovništvo će biti prvi korisnik novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture i sadržaja te će dobiti priliku za stjecanje novih saznanja i doživljaja.

Ukupna vrijednost projekta: 25.582.341,55 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 18.661.419,53 kuna

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 5.745.693,54 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 10. studeni 2016. – 30. travnja 2021.

Prijavitelj i nositelj projekta: Grad Otok

Partneri:

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije,
  • Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije,
  • Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Izradu internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt:

Virovi

Trg Kralja Tomislava 6/a (sjedište)

Ulica Virovi 1 (lokacija objekta)

32252 Otok

Tel.:+385 (0)32 353 500

e-mail: info@virovi.hr

vrataspacvanskogbazena@gmail.com