Uprava

Marija Nikolić, dipl.tur.kom.

v.d. ravnatelja

e-mail: info@virovi.hr

vrataspacvanskogbazena@gmail.com
______________________________________

kontakt telefon: +385 (0)32 353 500